Arab. Übersetzung: Diophantos, Arithmetika
Kitāb Diyūfanţis, Kitāb Diyūfanţis fi l-Masā'il al-'adadīya

von Costa ben Luca latinus
Constabulinus, Constabulus, Qustā b. Lūqā al-Ba 'labakkī, Qusta ibn Luqa